จุดแข็งที่เชื่อมต่อเซลล์ประสาทในสมอง

การเรียนรู้ลึกซึ่งส่งผลกระทบเพิ่มขึ้นเกือบทุกด้านในชีวิตของเราคือกลไกการเรียนรู้ของจุดแข็งที่เชื่อมต่อเซลล์ประสาทในสมองของเรา ความพยายามที่จะเลียนแบบการทำงานของสมองเหล่านี้นักวิจัยเชื่อมโยงระหว่างประสาทวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการทดลองยังไม่ได้พัฒนาด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักรโดยตรงและทั้งสองสาขาวิชา

ประสาทวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ของเครื่องดูเหมือนจะพัฒนาขึ้นอย่างอิสระในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประสาทวิทยาศาสตร์เชิงทดลองและอัลกอริทึมการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง การดำเนินการทดลองแบบใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเซลล์ประสาทนักวิจัยสามารถแสดงให้เห็นถึงกลไกการเรียนรู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสมอง เมื่อกลไกถูกใช้ในงานประดิษฐ์ของการรู้จำลายมือที่เขียนด้วยลายมือเช่นอัตราความสำเร็จของมันนั้นสูงกว่าอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้กันทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ